• ខ្មែរ
  • EN

Vannarith Chhoun

ត្រី​

សត្វព្រៃ​

ឈុតឥស្សរជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិ នៃវេទិការភាពជាអ្នកដឹកនាំតំបន់អាសុី-ប៉ាសុីហ្វិក​

ឈុតខួបទី​៤០ នៃការបង្កើតសមាគមន៍ប្រជាជាតិអាសុីអាគ្នេយ៍​

ឈុត វារីជាតិ​

ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៤០ នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និង ឆ្នាំមិត្តភាពកម្ពុជា ចិន​

ខួបលើកទី១ នៃការចុះប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងបញ្ជើបេតិកភណ្ឌពិភពលោក​