• ខ្មែរ
  • EN

សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ ICT ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឆ្នាំសិក្សា២០១៦ នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ ICT ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឆ្នាំសិក្សា២០១៦ នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រលងជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រលងជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ច្បាប់ ស្តីពី ទូរគមនាគមន៍

ច្បាប់ ស្តីពី ទូរគមនាគមន៍

លទ្ធផល នៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន សិស្ស និស្សិត ឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

លទ្ធផល នៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន សិស្ស និស្សិត ឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និង អធិការកិច្ច ក្រសួង ទេសចរណ៍ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍ ក្រសួងធម្មការ ...

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការធ្វើនិយ័តក្របខណ្ឌចំនួន០៤កន្លែង និង បន្ថែមក្របខណ្ឌចំនួន៥០កន្លែង

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការធ្វើនិយ័តក្របខណ្ឌចំនួន០៤កន្លែង និង បន្ថែមក្របខណ្ឌចំនួន៥០កន្លែង

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​អំពី រដ្ឋសភា​បាន​អនុម័ត​យល់​ព្រម​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តីពី​ទូរគមនាគមន៍

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​អំពី រដ្ឋសភា​បាន​អនុម័ត​យល់​ព្រម​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តីពី​ទូរគមនាគមន៍

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីអំពីការអញ្ជើញចូលរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ក្នុងកិច្ចប្រជុំ ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រី​ទូរគមនាគមន៍​អាស៊ាន​លើកទី១៥​ ពីថ្ងៃទី២៦​ដល់២៧​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៥​ នៅទីក្រុងដាណាង​ ប្រទេសវៀតណាម

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីអំពីការអញ្ជើញចូលរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ក្នុងកិច្ចប្រជុំ ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រី​ទូរគមនាគមន៍​អាស៊ាន​លើកទី១៥​ ពីថ្ងៃទី២៦​ដល់២៧​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៥​ នៅទីក្រុងដាណាង​ ប្រទេសវៀតណាម

បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥ សម័យប្រឡងថ្ងៃទី១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥។

បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥ សម័យប្រឡងថ្ងៃទី១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥។

ដំណឹងមរណភាពរបស់ឯកឧត្តម ផាន់ ភិន អតីតរដ្ឋលេខាធិការ

ដំណឹងមរណភាពរបស់ឯកឧត្តម ផាន់ ភិន អតីតរដ្ឋលេខាធិការ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ (NIPTICT) ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦ ចំនួន ២៦០ នាក់

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ (NIPTICT) ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦ ចំនួន ២៦០ នាក់ ។