• ខ្មែរ
  • EN

ការណែនាំកុមារក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក និងប្រព័ន្ធអុីនធឺណិតអាចធ្វើឱ្យគាត់ចេះគ្រប់គ្រង និងការពារខ្លួនឯងពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមាន

ការណែនាំកុមារក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក និងប្រព័ន្ធអុីនធឺណិតអាចធ្វើឱ្យគាត់ចេះគ្រប់គ្រង និងការពារខ្លួនឯងពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមាន។ តោះ! អានអំពីការចែករំលែកគន្លឹះរបស់លោកស្រី ខៀវ ធីតា ស្ថាបនិក និងជានាយិកាក្រុមហ៊ុន សូឡាហ្គ្រីនខេមបូឌា!សម្រាប់គន្លឹះថ្មីៗដើម្បីការពារកូនរបស់លោកអ្នក សូមតាមដានទំព័រ Facebook គិតគូរកូន Kit Kou Kon និង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ – Ministry of Post and Telecommunications និង MoEYS Cambodia#KitKouKon#គិតគូរកូន#OnlineChildProtection#ChildProtection#OnlineSafetyKH#MPTC#អក្ខរកម្មមេឌា

Related Post