• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្តម ខាយ ឃុនហេង​ រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍​​ ធ្វើជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិភក្សាស្តីអំពី ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទពិសេស  នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥

Related Post