• ខ្មែរ
  • EN

សន្និបាទបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅអនុវត្តឆ្នាំ២០១៧ របស់សមាគមបុគ្គលិកប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ រាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្ដីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រី ត្រាំ អុីវតឹក អញ្ជើញជាអធិបតីសន្និបាទបូកសរុបលទ្ធផលការងារអាណត្តិទី០៧ និងទិសដៅអនុវត្តអាណត្តិទី០៨ (ឆ្នាំ២០១៦-២០១៧) របស់សមាគមបុគ្គលិកប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ រាជធានីភ្នំពេញ  ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ រដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ  អគ្គនាយក ទីប្រឹក្សា និងមន្ត្រីរាជការក្រោមឱវាទក្រសួង ប.ទ ផងដែរ

Related Post