• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី អញ្ជើញកាន់បិណ្ឌ និងជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខចាស់ជរាក្នុងស្រុកស្អាង ចំនួន ៦៤១ នាក់ នាទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិ ថ្ងៃទី០១ តុលា ២០១៥

Related Post