ការពន្យល់​បំភ្លឺរបស់​ទូរគមនាគមន៍​កម្ពុជា​ទៅ​កាន់អ្នក​សារព័ត៌មាន ដែល​បាន​សរសេរ​ខុស​ពី​ការ​ពិត អំពី​ទីតាំង​សាងសង់​អគារថ្មី…

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • កម្មវិធីបកប្រែភាសាខ្មែរប្រៃយ៍ – Machine Translations for Khmer Braille បានទទួលជ័យលាភី “Best Accessibility Award” ក្នុងកម្មវិធី “AI for Good” នៃសន្និសីទបញ្ញាសិប្បនិម្មិតពិភពលោក (World AI Conference) នៅសៀងហៃ

  • សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្វឹកធុរកិច្ចថ្មីឌីជីថល (Digital Startup Mentors Training Program)

  • សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការចុះលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍ នៅខណ្ឌ ៧ មករា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ