សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ការ​លួច​យក​គេហទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​ (Facebook Page)​ របស់​ក្រសួង​ប្រៃ​សណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​

សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ការ​លួច​យក​គេហទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​ (Facebook Page)​ របស់​ក្រសួង​ប្រៃ​សណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​ ទាញយកឯកសារ / Download

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • អបអរសាទរ កុមារី កុមារា ទទួលជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីសរសេរសំបុត្រថ្នាក់ជាតិលើកទី៣ ឆ្នាំ២០២៤

  • សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ ទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

  • សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងថវិកាកម្មវិធី ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍