ណែនាំឱ្យកុមារពិចារណាទ្វេដងមុននឹងចែករំលែក រូបថត វីដេអូ និងលេខទូរសព្ទ លើប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត

ការបណ្ដោយឱ្យកុមារភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយមិនមានការមើលថែដិតដល់ ពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់។ ជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគាត់អាចចែករំលែកព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចជា រូបថត វីដេអូ និងលេខទូរសព្ទរបស់គាត់ទៅកាន់អ្នកដទៃ។ ដូចនេះក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាល អ្នកគួរណែនាំកុមារឱ្យចេះពិចារណាពីការចែករំលែកព័ត៌មានរបស់ពួកគាត់នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។សម្រាប់គន្លឹះថ្មីៗដើម្បីការពារកូនរបស់លោកអ្នក សូមតាមដានទំព័រ Facebook គិតគូរកូន Kit Kou Kon និង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ – Ministry of Post and Telecommunications និង MoEYS Cambodia#KitKouKon#គិតគូរកូន#OnlineChildProtection#ChildProtection#OnlineSafetyKH#MPTC#អក្ខរកម្មមេឌា

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង