​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ​ស្តីពី​លទ្ធផល​ប្រឡង​អាហារូបករណ៍​សម្តេច​អគ្គមហាសេនា​ប​តីតេជោ ​ហ៊ុន​ ​សែន​ ​និង​សម្តេច​កិត្តិ​ព្រឹទ្ធ​បណ្ឌិត​ ​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ ​ជំនាញ​បច្ចេកវិទ្យា​ឌី​ជី​ថល​ ​ចំនួន​១​០​០​កន្លែង​ ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​អាមេរិកាំង​ ​ភ្នំពេញ​(​A​UP​P​) ​ឆ្នាំ​២​០​២​៣

លទ្ធផល​ប្រឡង​អាហារូបករណ៍​សម្តេច​អគ្គមហាសេនា​ប​តីតេជោ ​ហ៊ុន​ ​សែន

គណៈកម្មាធិការអាហារូបករណ៍សិស្ស​-​និស្សិតក្រីក្រ​ ​សម្តេចអគ្គមហាសេនា​តីតេជោ ​ហ៊ុន​ ​សែន​ ​និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត​ ​បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង​ ​ស្តីពីលទ្ធផលប្រឡងអាហារូបករណ៍សម្តេចអគ្គមហាសេនា​តីតេជោ ​ហ៊ុន​ ​សែន​ ​និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត​ ​ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ​ ​ជំនាញបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល​ ​ចំនួនកន្លែង​ ​នៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំង​ ​ភ្នំពេញ​(​AUPP​) ​ឆ្នាំ​ ​ដូចមានភ្ជាប់បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងជាប់ស្ថាពរ​ ​និងបម្រុង
បេក្ខជនប្រឡងជាប់ស្ថាពរ​ ​ត្រូវបន្តនីតិវិធីដើម្បីចូលសិក្សាដូចមានចែងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង

សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវអត្តសញ្ញាណ​ណ្ណ ​ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ​ ​ចាប់ពីម៉ោង​ ​​:​ព្រឹក​-​​:​ល្ងាច​ ​រៀងរាល់ថ្ងៃ

ទីតាំងការិយាល័យផ្តល់អាហារូបករណ៍​ ​h​t​t​p​s://​bit​.​l​y​/40​l​s​P​Z​T​ ​ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរសព្ទដែលមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង