សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការដាក់ QR Code ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈ “ថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh” លើសញ្ញាបត្រដែលចេញដោយ វិទ្យាស្ថាន វ៉ាន់ដា

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ (ក.ប.ទ.) និងវិទ្យាស្ថាន វ៉ាន់ដា សូមជម្រាបជូននិស្សិត និង សាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា ក.ប.ទ. និងវិទ្យាស្ថាន វ៉ាន់ដា បានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីដាក់បញ្ចូល QR Code ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈ “ថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh” លើសញ្ញាបត្រដែលចេញដោយ វិទ្យាស្ថាន វ៉ាន់ដា ក្រុមការងារជំនាញបានសហការក្នុងការរៀបចំនិងបានបញ្ចប់រួចរាល់នូវការដាក់បញ្ចូល QR Code រួមមានដូចខាងក្រោម៖

– សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី២០ ចំនួន ៣,៦០៥

– សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី៩ សាខាខេត្តសៀមរាប ចំនួន ៨៦០ សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី១ សាខាខេត្តបាត់ដំបង ចំនួន ៤៩ សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី២១ ចំនួន ៦០៦

– សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី១០ សាខាខេត្តសៀមរាប ចំនួន ៩៥

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា សញ្ញាបត្រដែលមានដាក់បញ្ចូល QR Code អាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ តាមរយៈថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh និងអាចប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដោយមិនតម្រូវឱ្យធ្វើនីត្យានុកូលកម្ម លើឯកសារថតចម្លងនៃសញ្ញាបត្រ ក្នុងទម្រង់ជាក្រដាសឡើយ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ ក.ប.ទ. និងវិទ្យាស្ថាន វ៉ាន់ដា នឹងបន្តសហការដាក់បញ្ចូល QR Code លើសញ្ញាបត្រចេញ ដោយវិទ្យាស្ថាន វ៉ាន់ដា ជូនអតីតនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់សញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ សញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត សញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអតីតនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថាន វ៉ាន់ដា ទទួលបានសញ្ញាបត្រដែលមាន QR Code ជាឯកសារទន់ (Soft Copy) តាមរយៈសេចក្ដីជូនដំណឹងនាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ ១២៣ (ហៅចូលដោយឥតគិតថ្លៃ)។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមនិស្សិតនិងសាធារណជនទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មាន។

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង