• ខ្មែរ
  • EN

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ឆ្នាំ២០២១ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

បេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងរួច សូមពិនិត្យមើលអ៊ីមែលដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតពីការចូលរួមប្រឡងសាកល្បង

🗓⏰ – ប្រឡងសាកល្បង៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ៨ : ០០នាទីព្រឹក
🗓⏰ – ប្រឡងក្របខណ្ឌ៖ ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ៨ : ០០នាទីព្រឹក
💡 បេក្ខជនដែលប្រឡងជាប់វិញ្ញាសាសរសេរតាមប្រព័នអនឡាញ នឹងត្រូវចូលរួមប្រឡងវិញ្ញាសាសួរផ្ទាល់មាត់

សូមភ្ជាប់ជូន៖
-បទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់បេក្ខជនប្រឡង
-បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌ “ក” ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ឆ្នាំ២០២១

Related Post