សេចក្តីណែនាំលេខ ១១១២ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ២៩ កញ្ញា ២០១៦ ស្តីពីវិធានការលុបបំបាត់ស៊ីមកាតទូរសព្ទចល័តដែលគ្មានឯកសារគតិយុត្តសម្គាល់អត្តសញ្ញាណផ្ទុយនឹងសារាចរអន្តរក្រសួងលេខ០០១ សរ.មផ-បទ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២

សេចក្តីណែនាំលេខ ០៦០០ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ០៦ មេសា ២០១៨ ស្តីពីការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលើការសាងសង់ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍គ្រប់ប្រភេទ នៅតាមភូមិសាស្រ្តរាជធានី/ខេត្ត

សេចក្ដីណែនាំលេខ ៣៩៤ បទ ចុះថ្ងៃទី ០៨ ធ្នូ ២០១៨ ស្ដីពីការទប់ស្កាត់បទល្មើសដំឡើងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍គ្រប់ប្រភេទដើម្បីទាញយកសេវាមកប្រើប្រាស់ដោយមិនឆ្លងកាត់ច្រកហៅចេញ ចូលអន្តរជាតិ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៧៩ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ២៩ មករា ២០១៩ ស្តីពីការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើកលក់ និង/ឬ ជួសជុល គ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្ដីណែនាំលេខ ២០០ បទ ចុះថ្ងៃទី ១៧ មិថុនា ២០១៩ ស្ដីពីការបំពាក់ស្លាកសញ្ញានៅតាមស្ថានីយ៍ទូរសព្ទចល័ត អចល័ត និងខ្សែកាប្លិ៍ទូរគមនាគមន៍ នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សេចក្តីណែនាំលេខ ១២២៨ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ២៥ មិថុនា ២០១៩ ស្តីពីការពង្រឹងគុណភាពសោភ័ណភាពបណ្តាញខ្សែកាប្លិ៍ទូរគមនាគមន៍ខាងក្រៅគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងទីប្រជុំជន រាជធានី ខេត្ត/ក្រុង នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

End of content

End of content