សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការចែកចាយឧបករណ៍តេស្តរហ័សប្រភេទថ្មី អង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ Wondfo សម្រាប់សាធារណជន

ដើម្បីបញ្ជាទិញសូមចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មដែលមានតំណភ្ជាប់ mptc.gov.kh/rt ឬអញ្ជើញមកទិញដោយផ្ទាល់នៅទីស្ដីការក្រសួង រៀលរាល់ថ្ងៃធ្វើការ។
សូមទស្សនាវីដេអូ របៀបប្រើឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ Wondfo Antigen Rapid Test : https://fb.watch/8k8NOC6bM0/

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង